Петровірівська громада
Одеська область, Березівський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

ПОЛОЖЕННЯ про відділ «Центр надання адміністративних послуг» Петровірівської сільської ради Березівського району Одеської області

Дата: 21.02.2023 12:16
Кількість переглядів: 408

Документ – Бесплатные иконки: интерфейс

 

 

Додаток 1

до рішення IV сесії VIII скликання

Петровірівської сільської ради від 27.01.2021 №38

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ «Центр надання адміністративних послуг» Петровірівської сільської ради Березівського району Одеської області

 

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Петровірівської сільської ради (далі – відділ ЦНАП) створюється сільською радою відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» для виконання повноважень, віднесених до відання виконавчих органів Петровірівської сільської ради щодо надання адміністративних послуг фізичним та юридичним особам (далі – суб’єктам звернень).

1.2. Відділ ЦНАП підконтрольний і підзвітний Петровірівській сільській раді, підпорядкований сільському голові та виконавчому комітету сільської ради.

1.3. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації відділу ЦНАП приймається виконавчим комітетом сільської ради відповідно до норм чинного законодавства.

1.4. Відділ ЦНАП у своїй діяльності керується Конституцією та Законами України «Про місцеве самоврядування», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про адміністративні послуги», «Про державну реєстрацію юридичних і фізичних осіб-підприємців», «Про звернення громадян», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про захист персональних даних», «Про запобігання корупції»,  та іншими законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, рішеннями Петровірівської сільської ради, її виконавчого органу, розпорядженнями сільського голови, даним Положенням, Регламентом та іншими нормативними актами згідно чинного законодавства.

1.5. Місцезнаходження відділу ЦНАП: 66860, вул. Шеченка, 1,                             с. Петровірівка, Березівського району, Одеської області.

1.6. Адреса електронної пошти: petrovirivka@ukr.net

1.7. Перелік адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП, визначається та затверджується рішенням сесії сільської ради і включає адміністративні послуги, суб’єктами надання яких є виконавчі органи сільської ради, та адміністративні послуги, суб’єктами надання яких є органи виконавчої влади (територіальні органи/підрозділи центральних органів виконавчої влади). До адміністративних послуг також прирівнюється надання органом місцевого самоврядування, їх посадовими особами витягів та виписок із реєстрів, довідок, копій, дублікатів документів та інші передбачені законом дії, у результаті яких суб’єкту звернення, а також об’єкту, що перебуває в його власності, володінні чи користуванні, надається або підтверджується певний юридичний статус та/або факт.

1.8. Посадові інструкції працівників відділу ЦНАП розробляється начальником відділу ЦНАП та затверджуються сільським головою.

1.9. Час прийому суб’єктів звернень у відділі ЦНАП становить не менш п’яти днів на тиждень та вісім годин на день без перерви на обід і є загальним (єдиним) для всіх адміністративних та дозвільних послуг, що надаються через відділ ЦНАП, але не менше, ніж 40 годин на тиждень. За рішенням органу, що утворив відділ ЦНАП, час прийому суб’єктів звернень може бути збільшено.

1.10. У приміщенні відділу ЦНАП може здійснюватися прийом громадян представниками інших структурних підрозділів виконавчого органу Петровірівської сільської ради, територіальними підрозділами органів виконавчої влади, комунальними установами та підприємствами, дозвільних органів за погодженням сільського голови.

1.11. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності відділу ЦНАП здійснюється за рахунок державного, місцевого бюджетів та інших не заборонених законодавством джерел.

 

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ВІДДІЛУ

2.1. Для досягнення цілей своєї діяльності відділ ЦНАП вирішує наступні завдання:

2.1.1. Організація надання адміністративних та дозвільних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

- спрощення процедури отримання адміністративних, дозвільних послуг та поліпшення якості їх надання;

- спрощення процедури отримання адміністративних, дозвільних послуг та поліпшення якості їх надання;

- забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора;

- вжиття заходів щодо запровадження надання адміністративних послуг в електронній формі;

- використання сучасних інформаційних технологій з метою доступності замовлення адміністративних та дозвільних послуг в он-лайн режимі.

2.1.2. Відділом ЦНАП забезпечується надання адміністративних послуг через керівника, адміністратора/уповноважену особу з правам адміністратора, головного спеціаліста з правами адміністратора та спеціалістів І-ї категорії з правами адміністратора шляхом їх взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, а також у випадках, передбачених законодавством – безпосередньо представниками суб’єктів надання адміністративних послуг.

2.1.3. Основними завданнями адміністратора/уповноваженої особи з правам адміністратора є:

- надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних та дозвільних послуг;

- прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних та дозвільних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних чи дозвільних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

- видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

- організаційне забезпечення надання адміністративних та дозвільних послуг суб’єктами їх надання;

- здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних чи дозвільних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

- надання адміністративних та дозвільних послуг у випадках, передбачених законом;

- надання адміністративних та дозвільних послуг з використанням сучасних інформаційних технологій, систем ідентифікації особи (надання онлайн послуг);

- виконання інших повноважень відповідно до посадової інструкції.

2.1.4. Повноваження державного реєстратора, передбачені Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”, з прийому документів для надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та видачі оформлених результатів їх надання можуть виконувати адміністратори відділу ЦНАП.

2.1.5. Повноваження державного реєстратора, передбачені Законом  України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", з видачі та прийому документів можуть виконувати адміністратори  відділу ЦНАП.

2.1.6. Основними завданнями державного реєстратора є:

- забезпечення прийому та видачі документів, пов’язаних з проведенням державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців;

- забезпечення ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

- здійснення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців відповідно до законодавства;

- внесення змін до відомостей про юридичну особу, фізичну особу-підприємця відповідно до закону;

- надання інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відповідно до законодавства;

- здійснення повноважень щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно;

- здійснення інших повноважень, визначених цим Положенням та посадовою інструкцією, що затверджується сільським головою, відповідно до законодавства.

2.1.7. Основними завданнями спеціаліста зі звернення громадян є:

- надання консультативної допомоги громадянам щодо порядку вирішення їх питань відповідно до діючого законодавства;

- надання необхідної інформації для суб’єктів звернень щодо роботи відділу ЦНАП на дошках для інформації та для офіційного веб-сайту сільської ради;

- забезпечення ведення журналу реєстрації заяв, скарг та пропозицій громадян, що надійшли до виконавчого комітету Петровірівської сільської ради;

- виконання інших повноважень визначених цим Положенням та посадовою інструкцією, що затверджується сільським головою, відповідно до законодавства.

2.1.8. Основними завданнями спеціаліста з реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб та ведення військового обліку зі звернення громадян є:

- реєстрація місця проживання/перебування фізичних осіб та зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб;

- формування та ведення реєстру територіальної громади;

- підготовка відомостей з інформацією щодо реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб для передачі органам виконавчої влади у передбачених законом випадках;

- виконання інших повноважень визначених цим Положенням та посадовою інструкцією, що затверджується сільським головою, відповідно до законодавства.

2.2. При здійсненні повноважень відділ ЦНАП зобов'язаний:

2.2.1. Забезпечити дотримання прав та свобод людини і громадянина, які закріплені в Конституції та законодавстві України;

2.2.2. Забезпечити виконання вимог діючого законодавства України щодо конфіденційності персональних даних заявників;

2.2.3. Не допускати в своїй діяльності порушення вимог антикорупційного та ін шого законодавства.

2.2.4. Інформувати сільського голову у разі покладання на відділ ЦНАП виконання завдань, що не відносяться до функцій відділу ЦНАП чи виходять за межі його повноважень, а також у випадках, коли відповідні виконавчі органи сільської ради чи посадові особи не надають документи, інші матеріали, необхідні для вирішення покладених задач з метою вжиття відповідних заходів.

 

 

 

 

 

 

3. ПРАВА ВІДДІЛУ

3.1. Відділ ЦНАП під час виконання покладених на нього повноважень одержує в установлену порядку від інших виконавчих органів сільської ради, підприємств, установ і організацій інформацію, документи, інші матеріали, безоплатні статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

3.2. Взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

3.3. Безоплатно отримує від суб’єктів надання адміністративних та дозвільних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку.

3.4. Отримує відомості з баз даних центральних органів виконавчої влади для належного надання адміністративних чи дозвільних послуг.

3.6. Взаємодіє з представниками районного ЦНАП, інших ОТГ (ОМС) в рамках чинних Меморандумів та угод про співпрацю.

3.7. Залучати за узгодженням з виконавчим органом сільської ради відповідних спеціалістів для підготовки нормативних і інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводяться відділом ЦНАП відповідно до покладених на нього завдань;

3.8. Аналізувати звернення громадян та суб'єктів господарювання та вживати заходів щодо оптимізації та спрощення процедур надання адміністративних послуг, започаткування та здійснення підприємницької діяльності;

3.9. Звертатись до контролюючих та правоохоронних органів щодо надання роз'яснень та консультацій, вжиття заходів до усунення виявлених порушень з питань, що відносяться до компетенції відділу ЦНАП;

3.10. Адміністратор/уповноважена особа з правами адміністратора та спеціалісти з правами адміністратора мають право:

 - безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних та дозвільних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, у встановленому законом порядку;

 - інформувати керівника відділу ЦНАП та суб’єктів надання адміністративних чи дозвільних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної (дозвільної) послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

- посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, при необхідні для надання адміністративної чи дозвільної послуги;

- порушувати клопотання перед керівником центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи центру;

- отримувати відомості з баз даних центральних органів виконавчої влади для належного надання адміністративних чи дозвільних послуг;

- від імені виконавчого органу сільської ради розглядати справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 197, 198 Кодексу України про адміністративні правопорушення, і накладати адміністративні стягнення.

3.11. Адміністратор/уповноважена особа з правами адміністратора має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування ЦНАП.

3.12. Державний реєстратор має печатку, зразок та опис якої встановлюється Міністерством юстиції України. Державний реєстратор самостійно приймає рішення за результатом розгляду заяв. Втручання в діяльність державного реєстратора, крім випадків, передбачених законодавством України, забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом.

 

4. ОБОВ’ЯЗКИ ВІДДІЛУ

4.1. Належно, сумлінно, своєчасно і точно виконувати свої посадові обов'язки, що передбачені посадовою інструкцією.

4.2. Дотримуватись трудової дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці та протипожежну безпеки, дбайливо ставитись до майна, що закріплене за відділом.

4.3. При виконанні своїх посадових обов'язків дотримуватись вимог чинного законодавства України, рішень сільської ради, її виконавчого комітету та розпоряджень сільського голови.

4.4. При виконанні своїх посадових обов’язків проявляти високу культуру, такт та повагу до законних прав та свобод людини та громадянина.

4.5 Планувати, організовувати, контролювати роботу відділу ЦНАП.

4.6. Узагальнювати звітність, здійснювати моніторинг та аналіз результатів роботи відділу.

 

5. СТРУКТУРА ТА КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛУ

5.1. Штатний розпис та структура відділу ЦНАП затверджуються у встановленому порядку рішенням сільської ради.

5.2. Очолює відділ ЦНАП начальник відділу ЦНАП Петровірівської сільської ради, на якого покладається обов’язки щодо здійснення функцій з керівництва відділу ЦНАП та відповідальності за організацію його діяльності.

5.3. Відділ ЦНАП Петровірівської сільської ради утворюється із начальника, одного адміністратора, одного державного реєстратора, двох спеціалістів.

5.4. Начальник відділу, адміністратор, державний реєстратор та спеціалісти відділу ЦНАП призначаються на посаду та звільняються з посади сільським головою відповідно до чинного законодавства.

5.5. Начальник відділу ЦНАП є керівником відділу ЦНАП та діє в рамках чинного законодавства та завдань, покладених на відділ ЦНАП:

- здійснює керівництво роботою відділу ЦНАП, несе персональну відповідальність за організацію його діяльності;

- організовує діяльність відділу ЦНАП, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних та дозвільних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи центру;

- координує діяльність адміністраторів, інших працівників відділу ЦНАП, та представників суб’єктів надання адміністративних послуг, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

- організовує інформаційне забезпечення роботи відділу ЦНАП, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів за погодженням з сільським головою, відповідає за своєчасність та повноту наповнення інформації про діяльність ЦНАП на офіційному сайті Петровірівської сільської ради;

- сприяє підвищенню кваліфікації персоналу відділу ЦНАП;

- сприяє створенню належних умов праці у відділі ЦНАП, вносить пропозиції щодо покращення матеріально-технічного забезпечення відділу на розгляд сільського голови;

- розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністратора; державного реєстратора та інших працівників відділу ЦНАП;

- представляє відділ ЦНАП при взаємодії з представниками відділу ЦНАП райдержадміністрації, іншими громадами, а також іншими суб’єктами надання адміністративних послуг;

- бере участь у роботі грантових Програм та проектів, спрямованих на розбудову відділу ЦНАП;

- планує роботу відділу ЦНАП, подає пропозиції до перспективних і поточних планів роботи сільському голові;

- розробляє Положення про відділ ЦНАП, посадові інструкції працівників, у разі потреби – змін і доповнень до зазначених документів, подання їх на затвердження в установленому порядку;

- звітує про проведену роботу відділу ЦНАП у визначеному порядку;

- виконує інші повноваження, визначених цим Положенням та посадовою інструкцією, що затверджується сільським головою.

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВИХ ОСІБ ВІДДІЛУ

6.1. Посадові особи відділу ЦНАП повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію Петровірівської сільської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.

6.2. Посадові особи відділу ЦНАП несуть відповідальність за:

6.2.1. Невчасне і неналежне виконання покладених на відділ ЦНАП завдань і функцій.

6.2.2. Невикористання в повній мірі наданих їм прав.

6.2.3. Недотримання вимог чинного законодавства та внутрішніх організаційно-нормативних документів при здійсненні функцій, покладених на Відділ.

6.2.4. Недостовірність відомостей, звітності та інформації з питань, що належать до компетенції відділу ЦНАП.

6.2.5. Порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, дотримання правил техніки безпеки, пожежної безпеки, електробезпеки та охорони праці.

6.3. Посадові особи відділу ЦНАП несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законом порядку.

 

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Перевірка та ревізія діяльності Відділу здійснюється згідно з чинним законодавством.

7.2. Ліквідація та реорганізація Відділу проводиться Петровірівською сільською радою у порядку, визначеному чинним законодавством України.

7.3. Зміни та доповнення до цього Положення розробляються начальником Відділу, вносяться на підставі рішення сільської ради в порядку встановленому чинним законодавством.

 

 

Секретар сільської ради                                                            Людмила Куца


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора